Sterilointilaitteen ylläpito tuotteen koko elinkaaren ajan

Finstec Oy tarjoaa palvelut sterilointilaitteiden ylläpitoon. Palveluihimme kuuluvat muun muassa ennakoivat huollot, korjaukset, kalibroinnit, asennukset, laitesiirrot ja saneeraukset. Saat meiltä myös erilaiset tukipalvelut, kuten laitehankintakonsultoinnit, sterilointiohjelmien kehityksen, ylläpitoneuvonnan ja teknisen tuen puhelimitse ja sähköpostilla.

Ota yhteyttä

Huollot

Tarjoamme huoltoa kaikille markkinoilla oleville sterilointilaitteille, desinfioiville pesukoneille sekä höyry- ja vesilaitteille kustannustehokkaaseen hintaan ja vuosikymmenten kokemuksen mukanaan tuomalla ammattitaidolla.

 

Meiltä löytyy runsas valikoima esimerkiksi sterilointilaitteita ja pesukoneita. Toimimme CISAn, Puricomin ja STERISin edustajana Suomessa sekä CISAn, AT-OSin, Puricomin, Celitronin ja STERISin huoltoedustajana Pohjoismaissa ja EMEA-alueella.

 

Huoltosopimuksella varmistat laitteen ylläpidon valmistajan sekä laitetta koskevien määräysten ja normien mukaisesti. Pidämme myös huolta siitä, että laitteen huolto- ja korjausdokumentit ovat ajan tasalla.

 

Perustason huoltosopimukseen kuuluvat puolivuotishuolto ja vuosihuolto edullisesti valmiiksi suunniteltuina ajankohtina. Perushuoltomme kattavat myös kalibroinnit ja ohjelmien lämpötilojen tarkastukset referenssimittalaitteilla.

Ota yhteyttä!

Validointi

Validoimme autoklaavit ISO-EN 17665 -normin mukaisesti ja instrumenttipesukoneet ISO-EN15883 -normin mukaisesti. Suoritamme myös höyryn laadun testaukset EN-285 -normin mukaan. Teemme vanhemmille laitteille käyttökunnonosoituksia soveltaen edellä mainittuja normeja.

 

Validointi sisältää aina dokumentoinnin tarkastuksen (DQ), asennustarkastuksen (IQ), toimintakunnon tarkastuksen (OQ) ja suorituskyvyn tarkastuksen (PQ) dokumentoituna voimassa olevien standardien mukaan.

Pyydä lisätietoja

Kalibrointi

Kalibroimme muun muassa lämpötilan, paineen, virtauksen ja johtokyvyn. Laitteemme ovat nykyaikaisia ja akkreditoidusti kalibroituja. Saat meiltä kaikki tarvittavat kalibrointitodistukset ja mittalaitteiden sertifikaatit.

Koulutus

Tarjoamme asiakkaillemme autoklaavien, vedentislainten, höyrynkehittimien sekä pesukoneiden käyttö- ja huoltokoulutusta. Tarjoamme myös sterilointikoulutusta, jossa käymme läpi höyryautoklaavien toimintaa, prosesseja sekä steriloinnin onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä.

Räätälöimme kaikki koulutukset asiakkaan laitteiden ja koulutustarpeen mukaan. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Yhteystiedot

Tilasuunnittelu

Tarjoamme välinehuollon tilasuunnittelupalvelua 4D-animaationa.

Kemialliset pesut

Teknikoillamme on markkinoiden laajin kokemus vedentislaimien, höyrynkehittimien ja autoklaavien yksittäisten höyrynkeittimien kemiallisista pesuista. Suoritamme kalkkikiven ja silikaattien poistot tarvittavilla kemikaaleilla.

 

Turvallinen pesulaitteistomme ja teknikoidemme työturvallisuuskoulutus takaavat silikaattien ja kalkkikiven poiston ympäristöystävällisesti pesun kohteesta riippumatta.

Kysy lisää